GEOEXPO2016-04-05

GEOEXPO2016-02

GEOEXPO2016-04-07

GEOEXPO2016-04-06

GEOEXPO2016-03

Z lotu Skowronka

Z lotu Skowronka

Od 2015 r. wykonujemy usługi bezzałogowymi statkami powietrznym w zakresie
fotografii lotniczej, geodezyjnej i filmu:

A. Zdjęcia inżynieryjne budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, małej architektury, zabudowy wolnostojącej,
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, przemysłowego i komercyjnego

B. Dokumentacja cykliczna np. placu budowy, terenów upraw, rozwiązań przestrzennych

C. Dokumentacja dla firm ubezpieczeniowych:

- inspekcja obszarów zniszczonych przez kataklizmy
- inspekcja wielkopowierzchniowych obiektów, które uległy zniszczeniu
- kontrola dachów, jako element szacowania strat oraz oceny ryzyka
- rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych do analizy wypadków i zdarzeń
- inwentaryzacji obiektów przemysłowych do analizy ryzyka

D. Zdjęcia pamiątkowe, reklamowe

E. Imprezy, wydarzenia i uroczystości.

Materiał realizowany w Full HD lub 4K zapewnia maksymalną jakość.

Posiadamy licencję Urzędu Lotnictwa Cywilnego i lotnicze ubezpieczenie OC.
Dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce.

GEOEXPO2016