CIEKAWOSTKA

Projektując tekst do kalendarzy, pamiętajcie o łącznikach wyrazów.
Spójnik dzielimy na dwa typy:

SPÓJNIKI PODRZĘDNE:

  • gdy
  • gdyż
  • bo
  • ponieważ
  • dlatego że

SPÓJNIKI WSPÓŁRZĘDNE:

  • Łączne: i, oraz, jak również, ani, ni, a
  • Rozłączne: albo, lub, czy, bądź
  • Przeciwstawne: ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, a
  • Wynikowe: więc, zatem, toteź, dlatego.