• Narzędzia skrawające, pomiarowe oraz części maszyn

Znakowanie laserowe jest trwałe, czytelne i precyzyjne
Znakowanie literami, cyframi oraz znakiem graficznym może być zrealizowane przez grawerowanie wgłębne lub tylko powierzchniową zmianę zabarwienia.
Laser nie powoduje miejscowych zmian geometrii ani odkształceń całego elementu. Może być wykonywane również na przedmiotach po obróbce cieplnej.

• Sprzęt medyczny
Laserowe znakowanie implantów oraz istotnych elementów sprzętu medycznego to obowiązujący standard ze względu na trwałość połączoną z brakiem jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania (mikropęknięcia, odkształcenia, itp.) na znakowaną część.

• Tabliczki znamionowe, gwarancyjne, inwentarzowe, homologacyjne
Samoprzylepne tabliczki, prócz dowolnych znaków graficznych, mogą mieć naniesione kolejne numery – również w postaci kodów paskowych.
Tabliczki są trwałe i estetyczne, a po naklejeniu na wyrób nabierają cech plomby, ulegając zniszczeniu przy każdej próbie oderwania. Mogą być użyte nawet w bardzo ciężkich warunkach środowiska pracy, wykazując dużą odporność na temperaturę, wilgoć i najczęściej spotykane chemikalia.

• Panele, tabliczki znamionowe i informacyjne z metali i tworzyw sztucznych
Panele i tabliczki z wszelkiego rodzaju metali, metali z pokryciami powierzchniowymi, w tym również specjalnie przygotowanymi do znakowania laserowego oraz z tworzyw warstwowych (np. laminatów grawerskich), są znakowane laserem w taki sposób, że w jednej operacji nanoszony jest wzór graficzny tabliczki oraz wypełniane są wszystkie pola zmienne.
Komputerowo sterowany proces znakowania laserowego umożliwia połączenie szybkości znakowania z często występującą koniecznością nanoszenia zmiennych oznaczeń, różnych na każdej z opisywanych tabliczek.
Estetyka, trwałość, powtarzalność, precyzja wykonania oraz niepodrabialność opisu metodami konwencjonalnymi wyróżnia tabliczki znakowane laserem.

• Matryce, maski, stemple.
Precyzyjne, głębokie grawerowanie laserem umożliwia wykonywanie znakowników jubilerskich, stalowych stempli rolkowych (kliszy) dla przemysłu tytoniowego oraz mosiężnych stempli i pieczęci. Możliwe jest też grawerowanie znaków na powierzchniach roboczych form wtryskowych. Płytkie grawerowanie zwiększające miejscową chropowatość powierzchni wykorzystywane jest przy wytwarzaniu rolek do znakowania kabli. Precyzyjne cięcie gumy laserem znajduje zastosowanie w procesie produkcji masek do piaskowania szkła.